02 November 2012

Teknik solekan smokey & 12 Gaya Eyeliner

Teknik solekan smokey
 Berikut ialah 12 gaya penggunaan eyeliner gaya terkini yang boleh anda gunakan.